Prednosti

  • Plaćanje na rate u web trgovini ili fizičkoj trgovini
  • Informacija o limitu u samo nekoliko minuta
  • Potpuno besplatno i bez skrivenih troškova
  • Pregled svih transakcija i dokumentacije na osobnom korisničkom portalu “Moj Leanpay” (https://lapp.leanpay.hr/)
  • Za kupnje od 50 EUR do 3.000 EURdo 24 rate
leanpay app

KAKO FUNKCIONIRA LEANPAY

1. KORAK

Kao vrstu plaćanja, izaberete Leanpay plaćanje na rate.

2. KORAK

Prilagodite visinu i broj rata svojim potrebama.

3. KORAK

Unesite sve potrebne podatke i pričekajte odgovor.

4. KORAK

Pročitajte Ugovor i uvjete poslovanja, te elektronski potpišite ugovor o financiranju.

5. KORAK

Dovršite proces kupnje.

6. KORAK

Prilikom dostave provodi se identifikacija korisnika.

7. KORAK

Ugovornu dokumentaciju i sve regulatorne informacije kao i svoja plaćanja i obveze možete pogledati na korisničkom portalu Moj Leanpay.

 

Informacije

KAMATNA STOPA

0%

TROŠAK OBRADE

0%

TROŠAK PROCJENE RIZIKA

0%

BROJ RATA

3, 6, 9, 12, 18, 24

MINIMALNI IZNOS ZAJMA

50 EUR

MAKSIMALNI IZNOS ZAJMA

3.000 EUR

PLAĆANJE ODMAH PRILIKOM KUPNJE**

0,00 EUR**

NAČIN OTPLATE ZAJMA

SEPA direktno terećenje

** Trošak procjene rizika podmiruje se plaćanjem od kupnje ili plaćanjem na dan dospijeća prve rate, EKS se može promijeniti ako se promijene određeni podaci korišteni za izračun. Datum valjanosti izračuna: 1. 9. 2021.

 

Primjeri izračuna

PRIMJER IZRAČUNA

PRIMJER 2 – Scooter za 1.200 EUR

IZNOS KUPNJE

1.200 EUR

IZNOS RATE

50 EUR

BROJ RATA

24

TROŠAK ODOBRENJA

0 EUR

TROŠAK OCJENE RIZIKA

0 EUR

EKS

0,00%

PLAĆANJE PRI KUPNJI

0 EUR

UKUPNI IZNOS PLAĆANJA

1.200 EUR